Toiminta

Yhdistys järjestää jäsenilleen tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus saada tietoa jäseniä kiinnostavista asioista liittyen esim. lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon. Yhdistys toteuttaa virkistystoimintaa jäsenilleen liikunnan, matkojen ja retkien muodossa sekä osallistuu toimintaansa tukeviin erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Näistä tapahtumista tiedotetaan ensisijaisesti näillä sivuilla, sähköpostitse ja vuosittain ilmestyvällä jäsentiedotteella. Lisäksi tiedotamme yhdistyksen Facebook-sivulla sekä Neuroliiton Avain-lehdessä. Muita tiedotuskanavia, kuten tekstiviestiä, käytetään tarpeen mukaan.

Yhdistyksen säännöllinen toiminta tapahtuu kerhojen kautta. Yhdistyksen jäsenenä voit osallistua kerhojen toimintaan. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä sinua kiinnostavan kerhon yhteyshenkilöön tai kerhonvetäjään.

HUOMIOI KERHOJEN JOULU- JA KESÄTAUOT!